Akce naší školky

Celoročně naše školka sbírá víčka od PET lahví a také papír. Děkujeme.

____________________________________________________________________________________

Naše školka je zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ - více v sekci RECYKLOHRANÍ.