Školné činí od 1. září 2017 částku 446 Kč měsíčně.

Školné od školního roku 2017/2018 činí 446,00 Kč.

Osvobozeni od úplaty jsou předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.                   

 

 


Stravné 

 

Celodenní stravné činí 33 Kč = 7 Kč dopolední svačinka, 19 Kč oběd, 7 Kč odpolední svačinka.

 

Číslo účtu MŠ, na který se zasílá školné a stravné je: 254 939 480/0300.
Variabilní symbol je rodné číslo Vašeho dítěte.
Prosíme nespojujte placení stravného a školného dohromady, děkujeme.
Na školné lze dát trvalý příkaz. Pozor, na měsíce červenec a srpen je nutné trvalý příkaz zrušit! Školné se v těchto měsících neplatí.
Předškoláci školné neplatí, pouze stravné.

 

 

Počínaje měsícem leden budou rodiče dostávat částku za stravné na lístečku přímo do ruky. Částku za stravné za měsíc prosinec dostávají rodiče v těchto dnech do vlastních rukou.