Školné činí od 1. září 2016 částku 482 Kč měsíčně.

O placení prosíme vždy v prvním týdnu daného měsíce. Např. v září prosíme platit v týdnu od 1. 9.- 8. 9.

Školné platí děti s odkladem školní docházky a děti, které nejsou předškolní.
 


Stravné 

 

Celodenní stravné činí 33 Kč = 7 Kč dopolední svačinka, 19 Kč oběd, 7 Kč odpolední svačinka.

 

Číslo účtu MŠ, na který se zasílá školné a stravné je: 254 939 480/0300.
Variabilní symbol je rodné číslo Vašeho dítěte.
Prosíme nespojujte placení stravného a školného dohromady, děkujeme.
Na školné lze dát trvalý příkaz. Pozor, na měsíce červenec a srpen je nutné trvalý příkaz zrušit! Školné se v těchto měsících neplatí.
Předškoláci školné neplatí, pouze stravné.

 

 

Počínaje měsícem leden budou rodiče dostávat částku za stravné na lístečku přímo do ruky. Částku za stravné za měsíc prosinec dostávají rodiče v těchto dnech do vlastních rukou.