Novinky od školního roku 2017/2018

25.01.2017 15:53

NOVINKY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018:


Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - viz § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Vymezení spádových mateřských škol
Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34 odst.1školského zákona.

Zůstává možnost zapsání dítěte i do jiné než spádové MŠ
Zákonní zástupci mohou i nadále zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání také v jiné než spádové MŠ.

Zvýhodnění dle spádové MŠ
Zvýhodnění přednostního přijetí dítěte s trvalým pobytem v obvodu spádové MŠ, se pro školní rok 2017/2018 vztahuje na děti, které dovrší věk minimálně 4 roky k 31. 8. 2017.
Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského zákona.

Změna termínu zápisu
Od školního roku 2017/2018 určuje školský zákon závazný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na období od 2. května do 16. května.