Poděkování

28.06.2017 16:14

Rádi bychom touto cestou poděkovali Nadaci spolku Občané pro Dobrovíz za poskytnutí nadačního příspěvku na úhradu vstupného do Mirakula a do ZOO Praha a Obecnímu úřadu Dobrovíz za úhradu autobusové dopravy. 

DĚKUJEME!!!