Informace o nás

Mateřská škola Sluníčko je školka s celodenním provozem od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Celková kapacita naší školky čítá 60 dětí.

Děti mohou ráno přicházet v době od 6.30 hod.-8.00 hod. 

Naše školka má celkem tři třídy:  Berušky, Včeličky a Motýlci. 

 

Konzultační hodiny pro rodiče - na základě individuální dohody s ředitelkou školky

 

Ředitelka:

Mgr. Věra Volfová

 

Učitelský tým:

Dagmar Kříčková

Karolína Svatošová

Josef Rákos

Ing. Tatiana Andrtová

 

Vedoucí školní jídelny:

Lenka Radostná

 

Kuchařský tým:

Marcela Šabatová

 

Úklidová četa:

Pavlínka Hajná

 

 

Školník:

Jaroslav Sedláček

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.