Z  Á  P  I  S

do Mateřské školy Sluníčko Dobrovíz

od školního roku 2017/2018

 

proběhne 10. května 2017 v době od 9.00-15.00 hod.